شرکت آسترازنکا جزئیات کارآزمایی واکسن کرونایش منتشر کرده است که نشان می دهد دو نفر از افراد شرکت کننده در آزمایش آن دچار عارضه وخیم نخاعی شده بودند. ظهور این عوارض باعث شد که این شرکت دوبار کارآزمایی هایش را متوقف کند که دومین بار آن در اوائل ماه سپتامبر بود.

همشهری آنلاین: شرکت آسترازنکا جزئیات کارآزمایی واکسن کرونایش منتشر کرده است که نشان می دهد دو نفر از افراد شرکت کننده در آزمایش آن دچار عارضه وخیم نخاعی شده بودند.
به نقل از نیویورک تایمز کارشناسان به خصوص درباره کارآزمایی بالینی این واکسن در بریتانیا ابراز نگرانی کرده اند که بر اساس اسناد منتشر شده دو زن شرکت کننده در آن دچار عارضه وخیم عصبی شدند.
ظهور این عوارض باعث شد که این شرکت دوبار کارآزمایی هایش را متوقف کند که دومین بار آن در اوائل ماه سپتامبر بود. گرچه کارآزمایی های واکسن آسترازنکا در کشورهای بریتانیا، برزیل، هند و آفریقای جنوبی دوباره از سر گرفته شده است، اما کارآزمایی این واکسن در آمریکا همچنان متوقف مانده است.
حدود ۱۸۰۰۰ نفر در سراسر جهان تا به حال واکسن کرونای شرکت آسترا-زنکا را که با همکاری دانشگاه آکسفورد ساخته شده است، دریافت کرده اند.
بر اساس اسناد منتشرشده بوسیله آسترا-زنکا که ۱۱۱ صفحه را شامل می شود، هدف این است که این واکسن ۵۰ درصد تاثیربخشی ایجاد کند- سازمان غذا و داروی آمریکا در راهنمایش در این باره همین آستانه را برای تاثیربخشی واکسن در نظر گرفته است.
برای اینکه اطمینان آماری لازم برای رسیدن به این هدف به دست آید، باید دست کم ۱۵۰ نفر با عفونت تایید شده کروناویروس در میان شرکت کنندگان که واکسن یا دارونما دریافت کرده اند، وچود داشته باشد. اما طرح آسترا-زنکا پیش بینی می کند که هیات بررسی بی خطر بودن واکسن پس از اینکه فقط ۷۵ مورد بیماری در میان افراد شرکت کننده پیدا شود، می توانند آنالیز اولیه را شروع کند. اگر واکسن در آن نقطه در ۵۰ درصد افراد موثر باشد، آسترا-زنکا می تواند کارآزمایی را به طور زودرس ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار