سرهنگ دوم خلبان نیروی هوایی ارتش، سید حسین نجفی از ماجرای اهدای عضو کودک خود می گوید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری