روزی که بوی خون و باروت در شهر پیچید + ویدئو

اعتماد آنلاین یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۸

اعتمادآنلاین|  30 تیر نیروهای ارتش که به دستور شاه به خیابان های تهران و اطراف مجلس آمده بودند، برای سرکوبی تظاهرات به آنان شلیک کردند. با ادامه تظاهرات شاه ناچار دوباره به نخست وزیری مصدق رضایت داد.
منبع: مهر

سرخط اخبار