اصفهان؛ مهد صنایع دستی ایران

ایمنا چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۵۴
صنایع دستی اصفهان بیانگر صنعت و هنر نیاکان و نمایشگر ذوق و هنر مردم نصف جهان است که در طول سالیان مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است.

صنایع دستی اصفهان در طول قرن های متمادی به عنوان نماینده هنر اصیل قوم ایرانی در جهان معرفی شده است. از این رو اگر اصفهان را مهد صنایع دستی ایران بنامیم سخنی به گزاف نگفته ایم.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا دانلود کنید: video/mp4
اصفهان؛ مهد صنایع دستی ایران| دانلود

سرخط اخبار