گل دوم پاختاکور به شهرخودرو توسط سرگیف در دقیقه 59 به ثمر رسید.
سرخط اخبار