پرداخت دیه تصادفات بر عهده چه کسی است؟

اعتماد آنلاین چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۱

اعتمادآنلاین| میراندا مهدوی: پرداخت دیه تصادفات بر عهده چه کسی است؟
یکی از سوالاتی که پس از تصادفات رانندگی مطرح می شود این است که چه کسی باید خسارت را بپردازد؟
در قدم اول باید معلوم شود مسبب اصلی تصادف کیست.
1- چنانچه راننده مقصر حادثه مشخص باشد؛
بر اساس قانون بیمه اجباری ثالث، خسارت واردشده به شخص ثالث را شرکت بیمه بر اساس تعهدات مالی و جانی بیمه نامه جبران می کند.
2- چنانچه راننده مقصر حادثه مشخص نباشد؛
اگر خودرویی با شخصی برخورد کند، کسی آسیب ببیند و راننده و خودرو متواری شوند و امکان شناسایی وجود نداشته باشد، حادثه دیده می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند تا دادگاه میزان دیه را تعیین کند. در این حالت صندوق تامین خسارت های بدنی مسئول پرداخت دیه است.
دیه زن و مرد در تصادف های رانندگی برابر است.

سرخط اخبار