سرخط فارس| طراح اصلی تحریم ها در دوران اوباما

فارس نیوز سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲
«ریچارد نفیو» از طراحان اصلی تحریم ها قبل از برجام و از اعضای تیم آمریکا در دور نهایی مذاکرات برجام بود.
سرخط اخبار