گیلان سرزمین استقامت و امید است و اطمینان دارم رود خروشان با تکیه بر تاریخ اساطیری خود ققنوس وار از خاکستر برخواهد خاست و به همت مشتاقان و دوستداران متعصب خود به جایگاه واقعی خود در فوتبال ملی باز خواهد گشت.

دکتر عزیز عبدالهی
کدامین قلم این تقدیر نوشت،
تقصیر از نقشه ی زمین است،
یا از آدم ها؟ یا تقدیر چنین است!
درخت تنومند عزت سپدرود در سالیان اخیر تبرهای زیادی خورده است و از این رود خروشان و جاری تنها برکه ای باقی مانده است.
برکه ای است که محصول عملکرد مثبت مرحوم غلامرضا صومی، استاد احمد صومی و مرحوم شعار در گذشته و رنج و مررات هایی که برای برافراشتنش خون دل ها خورده شد.
حال ِاین روزهای سپیدرود ناخوش است و بی شاخ و برگ در انتظار زمستانی است که بوی بهار می دهد؟! در پس همه شعارهای رنگارنگ دیگران؛ آن چه باقی ماند رخت سیاه عزت بر باد رفته است.
تنها در پسوندش بزرگ را دارد و شعاع دایره تاثیرگزاری اش هر روز کوچک و کوچک تر می شود. جایگاه سپیدرود از سروری و بزرگی به سقوط در لیگ دو تقلیل داده شد و آن همه هیاهو در عمل هیچ بود (پشت آن پنجره جز هیچ بزرگ، هیچ نبود)
اما گیلان سرزمین استقامت و امید است و اطمینان دارم رود خروشان با تکیه بر تاریخ اساطیری خود ققنوس وار از خاکستر برخواهد خاست و به همت مشتاقان و دوستداران متعصب خود به جایگاه واقعی خود در فوتبال ملی باز خواهد گشت. سپیدرود شاید در برهه ای دچار ضعف بشود اما تسلیم نمی شود.
اجازه می خواهم با چند توصیه این یادداشت را به پایان ببرم:
• هنگامی که توماس ادیسون ۹۹۹ بار در اختراع لامپ شکست خورد، از او پرسیدند که چرا هنوز سعی می کند و او پاسخ داد: “من ۹۹۹ راه نادرست برای اختراع لامپ کشف کرده ام”. بنابراین او می دانست که در نهایت موفق به اختراع لامپ می شود، فقط نیاز دارد راه درست برای انجام آن را پیدا کند!
• تجربه سقوط سپیدرود از لیگ برتر به لیگ یک و اینک … باید محور برنامه ریزی جدید باشد. ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار