به گزارش تیتربرتر ؛ "مانه نه" که به آن نظافت اجساد هم می گویند اسم سنتی دیرینه است که در منطقه توراجا واقع در جزیره سولاوسی اندونزی، هر چند سال یک بار اعضای فامیل دور هم جمع می شوند و مرده هایشان را از داخل قبر در می آورند. سپس در یک مهمانی منحصر به فرد همه فامیل اعم از مرده و زنده دور هم جمع می شوند.
در طول این مراسم، زنده ها برای مرده هایی که از داخل قبر در آمده اند هدیه هایی مثل غذا، آب و سیگار می آورند. آنها همچنین مرده هایشان را تمیز می کنند و با آنها عکس یادگاری می اندازند.
رسم عجیب نبش قبر و آراستن مردگان
رسم عجیب نبش قبر و آراستن مردگان
رسم عجیب نبش قبر و آراستن مردگان
رسم عجیب نبش قبر و آراستن مردگان
رسم عجیب نبش قبر و آراستن مردگان
رسم عجیب نبش قبر و آراستن مردگان
رسم عجیب نبش قبر و آراستن مردگان
رسم عجیب نبش قبر و آراستن مردگان
رسم عجیب نبش قبر و آراستن مردگان
رسم عجیب نبش قبر و آراستن مردگان
رسم عجیب نبش قبر و آراستن مردگان
رسم عجیب نبش قبر و آراستن مردگان
رسم عجیب نبش قبر و آراستن مردگان

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار