در این لحظه پوتین با انگشت خود اشاره کرده و اظهار نظر می کند. اردوغان نقشه سوریه را با پوشه قرمز پوشانده می پوشاند!
256 256

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار