وکیل نجفی: «رضایت نامه» کتبی به دادگاه ارسال شد

فارس نیوز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۷
وکیل مدافع نجفی گفت: رضایت نامه کتبی و اعلام گذشت را به دادگاه ارائه کرده ایم.

حمید گودرزی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: با وجود اینکه خانواده میترا استاد اعلام بخشش کرده اند اما ما همچنان به وظیفه قانونی خود عمل کرده و اعتراض خود را به رأی صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران خواهیم داشت.
وی با اشاره به جنبه های عمومی و خصوصی قتل افزود: زمانی که جنبه خصوصی یک قتل که قصاص است رفع می شود ،جنبه عمومی آن مطرح می شود.
گودرزی گفت: جنبه عمومی قتل طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در این حکم نیز مطرح است و چون ما قتل را شبه عمد می دانیم به همین دلیل اعتراض خود را به دادگاه ارسال می کنیم تا پرونده به دیوان عالی کشور رفته و نهایتا فرجام خواهی خواهیم کرد.

سرخط اخبار