روایتی از جنگ افروزی های آمریکا در دنیا

مشرق نیوز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۸
رژیم آمریکا و اذناب این رژیم بویژه صهیونیست ها و سعودی ها یدطولایی در مظلوم کشی و جنگ افروزی در اقصی نقاط دنیا دارند. از کلمبیا و هندوراس و پاناما در آمریکای جنوبی و مرکزی تا بوسنی در اروپا و سومالی در آفریقا و فلسطین و عراق و افغانستان و یمن در غرب آسیا.

به گزارش مشرق، مقام معظم رهبری در پیامی به زائران بیت الله الحرام، ۶ مصداق امروزی آیین برائت از مشرکین و مستکبران را بیان فرمودند.
در بخشی از پیام معظم له آمده بود: آئین برائت که به معنی بیزاری از همه ی بی رحمی ها و ستم ها و زشتی ها و فسادهای طواغیت هر زمان و ایستادگی در برابر زورگوئی و باج گیری مستکبران دوران ها است، یکی از برکات بزرگ حج و فرصتی برای ملت های مظلوم مسلمان است. امروز برائت از جبهه ی شرک و کفر مستکبران و در رأس آن امریکا، به معنی برائت از مظلوم کشی و جنگ افروزی است، به معنی محکوم کردن کانون های تروریسم از قبیل داعش و بلک واتر آمریکایی است، به معنی نهیب امت اسلامی بر سر رژیم کودک کش صهیونیست و پشتیبانان و کمک کنندگان آن است. به معنی محکومیت جنگ افروزی های آمریکا و دستیارانش در منطقه ی حساس غرب آسیا و شمال افریقا است که رنج و مرارت ملت ها را به نهایت رسانده و هر روزه مصیبتهای سنگینی بر آنان وارد کرده است. به معنی بیزاری از نژادپرستی و تبعیض بر اساس جغرافیا و نژاد و رنگ پوست است، به معنی بیرازی از رفتار استکباری و خباثت آمیز قدرتهای متجاوز و فتنه انگیز دربرابر رفتار شرافتمندانه و نجیبانه و عادلانه ئی است که اسلام همه را به آن دعوت می کند.
یکی از مصادیق برائت از مشرکین که در پیام مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته بود، برائت از مظلوم کشی و جنگ افروزی است.
رژیم آمریکا و اذناب این رژیم بویژه صهیونیست ها و سعودی ها یدطولایی در مظلوم کشی و جنگ افروزی در اقصی نقاط دنیا دارند. از کلمبیا و هندوراس و پاناما در آمریکای جنوبی و مرکزی تا بوسنی در اروپا و سومالی در آفریقا و فلسطین و عراق و افغانستان و یمن در غرب ...

سرخط اخبار