فیلم/ حالا حالاها قهرمانیم ؛ شعار پرسپولیسی ها در ورزشگاه تختی

فارس نیوز پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۹
پرسپولیسی های حاضر در ورزشگاه تختی جم پیش از آغاز بازی شعار قهرمانی سردادند.