استاد علی صفایی حائری درباره آثار یقین در انسان می گوید: رضا، ثمره یقین است و یقین هم دو اثر دارد؛ یکی ساده شدن بلا ها و رنج هاست و دیگری کنار رفتن پرده هاست. در یک مرحله از یقین مصیبت ها ساده و سبک می شود و دل توسعه ای پیدا می کند که دیگر رنج ها دل را نمی شکند؛ در مرحله دوم بصیرت و دید او، پرده هایش دریده می شود. این پرده های کوری را از جلوی چشم من تو بردار، این شهود است، این درک است، این دستیابی به فیض بلافاصله و واسطه است که از یقین به دست می آید. وقتی یقین آخرین درجاتش به رضا متصل می شود.-

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار