آمدنیوز، کنسرسیومی با شراکت سرویس های جاسوسی چند کشور متخاصم و متحدان آن، به همراه شبکه «نفوذ» داخلی بود، که اهداف ضدامنیتی چون مشروعیت زدایی از نظام، تحریک گسل های درونی و تجزیه طلبی را دنبال می کرد.

سرویس سیاست مشرق - روز ۲۲ مهرماه ۹۸، در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران، از یک لحاظ روزی تاریخی بود. خبر بازداشت سرشبکه کانال تلگرامی «آمدنیوز»، با نام «روح الله زم»، توسط سازمان اطلاعات سپاه، کل اخبار این روز را تحت الشعاع خود قرار داد و قطعا روزهای آتی، تفسیر و تحلیل و گمانه زنی درباره این خبر ادامه خواهد یافت.
اصل خاص و تاریخی بودن این روز، نه به وزن و جایگاه شخص «روح الله زم» (که یک مزدور همه چیزباخته با انواع آلودگی ها)، که به تغییر معادله اقتدار برون مرزی جمهوری اسلامی ایران با اپوزیسیون بدخیم خارج از کشور باز می گردد.
به واقع، «آمدنیوز»، نه فقط نام یک کانال تلگرامی، که اسم رمز کلان-پروژه ای بود که «روح الله زم» فقط پیشانی و آدم جلوی صحنه محسوب می شد. «آمدنیوز»، کنسرسیومی با شراکت سرویس های جاسوسی چند کشور متخاصم و متحدان آن، به همراه شبکه «نفوذ» داخلی بود، که اهداف ضدامنیتی چون مشروعیت زدایی از نظام، تحریک گسل های قومی، مذهبی و اجتماعی، آشوب آفرینی و در نهایت تبلیغ تجزیه طلبی را دنبال می کرد.
همین چندماه قبل بود که مستند «ایستگاه پایانی دروغ»، خودروهای سیاه رنگ نیروی امنیتی فرانسه و ماموران مسلسل به دست فرانسوی را به تصویر کشید که روح الله زم را در خیابان های پاریس اسکورت کرده بودند، تصویری که به خوبی سرمایه گذاری ویژه ی سرویس اطلاعاتی فرانسه (و سرویس های اطلاعاتی همکار آن) را روی پروژه ی «آمدنیوز» به تصویر می کشید.
همین حفاظت چندلایه از این عنصر مزدور و پشتیبانی دولت های اروپایی، حمایت اطلاعاتی سرویس های دشمن (سعودی، اسراییل و آمریکا) و البته کانال ها و منابع داخل کشور، چنان اعتماد به نفسی به زم ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار