همیشه لبخند بر چهره دارد، حتی وقتی چالش های تند و تیز هم با یکی از مسؤولان داشته باشد. البته خودش اعتقاد دارد که این لبخند کاملا غیرارادی است و در زندگی شخصی اش هم همین طور است. مرتضی حیدری، متولد محله سه راه آذری تهران است و در کودکی بیشتر از آن که خودش را درگیر شیطنت خاصی کند که باعث اذیت خانواده و اطرافیانش شود، تصمیم گرفت از 9سالگی شروع به کار بیرون از خانه کند. با وجود این که شرایط خانوادگی اش مساعد بود، اما او می خواست تجربه کند. خانواده اش هم مخالفتی نکردند. به همین دلیل از کودکی سراغ مشاغل مختلف رفت. می توان گفت او دستی بر همه شغل ها دارد و بیشتر هم سر کارهای فنی رفت. گرچه در دانشگاه هم رشته های فیزیوتراپی و مدیریت کسب وکار را خوانده، اما درنهایت علاقه اش به خبر باعث شد تا او دنبال اطلاعیه سازمان صداوسیما برود و وارد خبر شود. حال او بیش از دو دهه است که در این حرفه مشغول به فعالیت است و با علاقه هم به کارش ادامه می دهد. حیدری اعتقاد دارد وقتی فردی الزامات یک شغل را می پذیرد، باید مراقب رفتارهای خودش باشد تا حرفه ای عمل کند و نه غیراخلاقی. گفت وگوی ما را با این گوینده خبر بخوانید.
 جالب است شما رشته های مرتبط با حوزه خبر را نخوانده اید، اما سر از دنیای خبر درآوردید.
مگر خبر رشته دارد؟!
 منظورم رشته هایی همچون علوم ارتباطات، مدیریت رسانه، خبرنگاری، روزنامه نگاری و ... است.
اگر از این منظر نگاه کنیم، بله، من رشته ارتباطات نخواندم. لیسانس رشته فیزیوتراپی و دکترا در حوزه مدیریت کسب وکار دارم.
 پس چطور با وجود چنین رشته هایی در دانشگاه سراغ خبر رفتید؟ شرایطش قبل از دانشگاه برایتان فراهم نشده بود؟
من کار خبر را ...

سرخط اخبار