محمد تقی امیری خراسانی رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و حسن کرباسی دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ، صبح امروز در خبرگزاری برنا ، حضور یافتند .
سرخط اخبار