رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ارتش آمریکا مهمترین مخالف تهاجم نظامی به ایران بوده و هست چرا که میداند که جنگیدن با ایرانیها شروع آن دست آمریکا است اما خاتمه به دست آنها نیست.
سرلشکر محمد حسین باقری، روز دوشنبه در نشست ویدئوکنفرانسی کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور با استانداران و روسای شورای پدافند غیرعامل استانها گفت: دشمن بارها اثبات کرده که اگر در جایی هدف داشته باشد و در مقصد خود احساس ضعف کند در انجام تهاجم و تجاوز هیچ تردیدی راه نمی دهد. اگر مشاهده میکنید پهپاد راهبردی آمریکا در تیرماه سال گذشته به علت تجاوز به فضای آبهای کشور مورد هدف قرار می گیرد و دشمن دچار تردید شدید میشود که پاسخ نظامی دهد و نهایتا این اقدام را انجام نمیدهد دلیل آن این نیست به طور مزورانه اعلام میکند که به ما گفتند که در آنجا ۱۵۰ ایرانی کشته خواهد شد، دلیل آن این بود که بازدارندگی دفاعی کارآمد است.
باقری گفت: ارتش آمریکا مهمترین مخالف این تهاجم نظامی بوده و هست چرا که او میداند که جنگیدن با ایرانیها، شروع آن دست آمریکا است اما خاتمه به دست آنها نیست. حجم جنگ، جغرافیای جنگ، میزان تلفات و خسارات بدست آنها نیست. اینها چیزهایی است که ما تعیین می کنیم بنابراین به سادگی نمیتوانند تصمیم بگیرند که وارد نبرد با ایرانیها شوند بنابراین اقداماتی که میکنند شکل نیابتی، بدون ردپا و خاکستری پیدا میکند.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در همین ایام اخیر برای چندمین بار ما با تهاجم سایبری در بنادرمان رو به رو بودیم و این دست از اقدامات، اقداماتی هستند که توسط دشمن انجام میشود ولی رد پایی از آنها باقی نمیماند و امکان اثبات آن در محکمه وجود ندارد.
وی افزود: دلیل ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار