آیا بعد از بازنشستگی زندگی ادامه دارد؟

فارس نیوز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۹
بازنشسته شدن فرصت های زیادی را در خود نهفته دارد، ولی با این حال چالش های این دوره نیز کم نیستند.

سالهای زیاد منتظر بازنشسته شدن بودی تا به کارهای مورد علاقه ات برسی، کارهایی که سالهای زیاد برای آنها فرصت نداشتی. سفر به مکان هایی که آرزو داشتی، بیشتر وقت گذاشتن برای خانواده، با دوستان وقت گذرانی کردن و فراهم آوردن زندگی بهتر و روزهای آرامتر...
یک دقیقه قبل از اینکه در سرزمین رویاها پرواز کنی باید بدانی که برای بازنشستگان کشورمان واقعیت چیز دیگری است.
به طور معمول در سن 60 سالگی بازنشست میشوی با اینکه هنوز قدرت کاری خود را از دست ندادی. با ترک کردن کار، هویت خود را از دست میدهی چون سالیان دراز هویت خود را با شغلت گره زده بودی، موقعیت تو در جامعه صدمه میبیند و در یک لحظه و بدون هیچ مقدمه ای از شخصی که برای جامعه مفید بود تبدیل شدی به یک سربار اجتماعی و اقتصادی. نه تنها این، بلکه با بازنشسته شدن 30% از درآمد ماهیانۀ خود را از دست میدهی.
حتی اگر بخواهی به شغل دیگری مشغول شوی، احتمالاً کاری پیدا نمیکنی که در حد استعداد و تجربۀ تو باشد.
ولی میتوان این وضعیت ناگوار و سراشیبی را نگه داشت و آن را بهبود داد.
پس چه کار باید کرد؟
در این زمینه باز هم دانشجویان فعال و دلسوز جامعه را میبینیم که بیدار شده اند و به سالمندان و بازنشستگان یاری میرسانند و در افکار عمومی به این مسئله جایگاه بهتری میدهند.
به طور مثال میتوان به صفحه کمپین "محافظم باش @mohafezambash در اینستگرام ، توییتر و تلگرام اشاره کرد که توسط گروه از دانشجویانی تشکیل شده که سعی دارند به بازنشستگان و سالمندان یاری برسانند و به آنها کمک کنند که سن سالمندی را محترمانه پشت سر بگذارند.
دست اندر کاران #محافظم_باش mohafezambash.org چند توصیه برای شما دارند که این توصیه ...

سرخط اخبار