مسابقه رانندگی آفرود در مجارستان

خبرگزاری مهر پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۷

رانندگانی از سراسر اروپا در بزرگترین مسابقه رانندگی آفرود اروپا که در مجارستان برگزار شد شرکت کردند.