اتاق اصناف ایران با انتشار بیانیه ای ضمن تقدیر از زحمات کادر درمان بیمارستان ها در مبارزه با کرونا خواهان همراهی تمامی اصناف در طرح «فاصله گذاری اجتماعی» با مجریان قانون شد.
به گزارش ایلنا؛ اتاق اصناف ایران با انتشار بیانیه ای ضمن تقدیر از زحمات کادر درمان بیمارستان ها در مبارزه با کرونا، خواهان همراهی تمامی اصناف در طرح «فاصله گذاری اجتماعی» با مجریان قانون شد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار