برنامه سازمان بسیج کارگری برای گام دوم انقلاب با همکاری سایر تشکل های کارگری و کارفرمایی منتشر شد

دریافت خبر : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۵

سازمان بسیج کارگری با همکاری سایر تشکل های کارگری و کارفرمایی برنامه های خود را در خصوص گام دوم انقلاب منتشر کردند.
به گزارش ایلنا، سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور با همکاری کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور، جامعه اسلامی کارگران کشور، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور برنامه های خود را در خصوص گام دوم انقلاب منتشر کردند که به شرح زیر می باشد:
بسمه تعالی
(و ان لیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری)
و اینکه برای آدمی جز آنچه به سعی خود انجام داده نخواهد دید، و البته انسان پاداش سعی و عمل خود را بزودی خواهد دید. (سوره النجم آیات ۳۹- ۴۰)
جامعه کارگری و کارفرمایی بر خود فرض دانسته، به شکرانه استشمام در اتمسفر روح افزای انقلاب، در مقطع چهل سالگی انقلاب، ظل زعامت رهبر انقلاب، پیشانی ادب و شکر بر آستان حضرت حق ساییده و آمادگی خود را در تحقق فرامین مندرج در منشور موسوم به گام دوم انقلاب به ویژه فرازهایی که در نسبت مستقیم و روشن با حوزه ماموریتی جامعه کارگری و کارفرمایی تعریف شده، اعلام دارد. جمعیت انقلابی کارگری در پیروی از منظومه راهبردی رهبر بصیر انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب، بار دیگر شعار "ما می توانیم" را به عنوان میراث گرانسنگ امام خمینی (ره) در دهه پنجم انقلاب، بر تارک فعالیت های خود نشانده و بر عهد راستین خود با تدوینگر و طراح منظومه گام دوم انقلاب، وفادار می ماند و البته برای این وفاداری، توجه به چند نکته را ضروری می داند:
۱) همه تلاش ها و مجاهدت ها در شبکه کار و تولید کشور می بایست با محوریت قطع ...

[ مشاهده متن کامل برنامه سازمان بسیج کارگری برای گام دوم انقلاب با همکاری سایر تشکل های کارگری و کارفرمایی منتشر شد ایلنا ]