منابع فلسطینی از باران شدید در نوار غزه خبر دادند که باعث به راه افتادن سیل در برخی مناطق شده است.
در اثر بارندگی شدید و به راه افتادن سیل در خیابان های شهرهای مختلف باریکه غزه، برخی از خانه های این مناطق به زیر آب رفت.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار