به گفته ایرج رستم زهی جانشین رییس جهاد کشاورزی سراوان، کار مبارزه با ملخ صحرایی بالدار در سطح ٢٦٨٦ هکتار از اراضی سراوان به وسیله ٥ اکیپ، همراه با یک دستگاه سمپاش 'یو ال وى' پشت وانتى و ١٠ دستگاه سمپاش موتورى ١٠٠ لیتری و ٢ دستگاه سمپاش ٣٠٠ و ١٠٠٠ لیترى به طور مستمر در حال انجام است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری