فیلم عنکبوت به شهروندانی که در چهارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی می کنند، حقنه می کند که روسپی گری را باید نه به عنوان یک آسیب اجتماعی بلکه به عنوان یک موج اجتماعی زیستی بپذیرند.

سرویس فرهنگ و هنر مشرق - ماجراهای ساخته شدن فیلم «عنکبوت» روایت بسیار مفصل و مبسوطی دارد. پس از آنکه فیلم هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر آثار منتخب خود را در بخش سودای سیمرغ معرفی کرد، فیلم «عنکبوت» در رتبه پنجم رزرو هیات انتخاب قرار گرفت و این هیات خبر از کیفیت ضعیف و بسیار پایین فیلم داد و به پیوست این اتفاق «جواد نوروزبیگی» که فیلم را با سرمایه گذاری محمدصادق رنجکشان ساخته است، در گفت وگویی پس از آنکه هیات انتخاب را به چالش کشید گفت: از قبل هم یک جو رسانه ای راه افتاد و متاسفانه هیات انتخاب تحت تاثیر این جو رسانه ای قرار گرفت. برای مثال سرمایه گذار فیلم را مورد انتقاد قرار می دهند در حالی که او از بخش خصوصی آمده و برای ما فیلم می سازد. سینمای ما مدت ها بود که از انعکاس آسیب های اجتماعی در آثار دوری می کرد اما او دقیقاً در همین بخش سرمایه گذاری می کند، اما حتی او را هم بی انگیزه می کنند و در مقابل سازمان اوج قرار می دهند.
اما آنچه که در مورد مخالفت با فیلم عنکبوت رخ داد یک جریان رسانه ای نیست، چون تنها رسانه ای که درباره فیلم متنی را بر اساس مستندات منتشر کرد، مشرق بود. اما پس از انتشار این گزارش حواشی گسترده ای پدید آمد که به ترتیب تاریخ زمانی و با یک تحلیل مستقل باید به شکل دقیقی توضیح داده شود تا نهادهای نظارتی در جریان جزئیات ماجرای عنکبوت قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
قبل از انتشار متن انتقادی درباره فیلم عنکبوت، مشرق مدت ها جریان مکاتبات در مورد این فیلم را رصد می کرد. در نوبه های متوالی مکاتباتی از سوی نهادهای نظارتی به سازمان سینمایی ارسال شد تا در هر صورت سازمان سینمایی مانع ساخت این فیلم ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار