مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس، درباره چند بازیکن و حواشی چند اینجت معروف اظهارات عجیبی کرده است.
این ویدیو را فرهیختگان منتشر کرده است.
خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :
مهدی رسول پناه ، سرپرست باشگاهپرسپولیساظهار داشت:
الان تنها آدم سم باشگاه شجاع خلیل زاده است. همه با او دعوا دارند. داخل باشگاه دعوا است. نوراللهی تخت سینه اش می زند، دیگری یقه اش را می گیرد. اینکه آن ها را در ظاهر خوب هستند بدبختی ما است.
وی افزود:
الان چرا ربیع خواه را بیرون انداختند؟ چون گفته است که باید پول ایجنت را به من بدهی، این هم گفته است برو گمشو. این حرف را که گفته دعوا کرده اند و او را از تیم بیرون انداختند. ربیع خواه گریه می کرد. کمال کامیابی نیا واقعا گریه می کرد. من از دست این ها دیوانه شده ام.
او تاکید کرد:
اگر شجاع ۶ ساله قرارداد ببنید دیگر رییس جمور را هم قبول ندارد! مسی را بیرون کردند، رونالدو رفت یوونتوس اما ایشان خدا را بنده نیست به این خندههایش نگاه نکنید.به من گفته است گرفتار هستید چک را بدهید من نقد می کنم! بعد می گویند شجاع را نگه دار!
این ویدیو را فرهیختگان منتشر کرده است.
دردیدستانهم ببینید.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار