یک شرکت فضایی آمریکایی با حمایت مالی ناسا در پی توسعه سیستمی است که توانایی عیب یابی و تصحیح آنی نقص ها حین چاپ سه بعدی را دارد. این سیستم وابستگی فضانوردان مستقر در ماه و مریخ را به تجهیزات زمینی کم خواهد کرد.
به گزارش Parabolic Arc ، شرکت فضایی Relativity Space که در زمینه ساخت راکت با چاپگر سه بعدی فعالیت می کند، در حال کار روی پروژه ای است که توانایی تشخیص و تصحیح آنی نقص ها حین چاپ سه بعدی را دارد. ناسا به تازگی حمایت مالی از این پروژه را آغاز کرده است.
سیستم مورد بحث برای ساخت و ساز روی ماه و مریخ کاربردی خواهد بود. برای مثال اگر خطایی حین چاپ سه بعدی قطعه ای از پایگاه فضایی و یا سپر محافظ در برابر تشعشعات کیهانی رخ دهد، سیستم به طور خودکار آن را تشخیص داده و تعمیر می کند. علاوه بر این توانایی تشخیص دوام سازه با توجه به نقص ها و حتی اوراق کردن کل سازه را دارد.
پروژه یاد شده در فاز اول قرار داشته و اقدامات بیشتری برای بهبود آن باید انجام شوند. ناسا به همین منظور مبلغ ۱۲۵ هزار دلار را در بازه شش ماهه برای بهبود پروژه به شرکت Relativity Space خواهد داد.
اگر این پروژه به سرانجام برسد، مزایای قابل توجهی برای مأموریت های فضایی و صنعت تولید خواهد داشت. فضانوردان مستقر در ماه و مریخ می توانند با استفاده از این نوآوری وابستگی به تجهیزات زمینی را کاهش داده و با استفاده از خاک قطعات و سازه های مورد نیاز را چاپ کنند. این اختراع برای ساکنان کره زمین نیز کاربردی خواهد بود و با تشخیص و تعمیر نقص های موجود در سازه ها از دور انداختن آن ها جلوگیری کرده و در هزینه ها صرفه جویی خواهد کرد.

سرخط اخبار