خواسته یا ناخواسته به اقتضای سن، کودکان هم همراه با بزرگ ترهایشان پای در مسیر اربعین گذاشته اند، درک این موضوع برای هرکدامشان به اندازه ایی است اما آنچه به این مسیر معنوی طراوت افزوده، حضور کودکان در این همایش است. رفتار ها و حضور این قشر از اربعین متفاوت است و دیدنی، جالب است که از برخی هایشان که می پرسی برای چه آمده ایی، با اطمینان و حرارتی که انگار عمیقا از آن شناخت دارند، می گویند برای امام حسین(ع). کربلا هم بی رقیه و علی اصغر و قاسم نبوده و این پرچم در تلاشی زنجیره وار ادامه دارد. تصاویر ذیل آخرین گروه از حضور کودکان از اربعین در شلمچه است از اقصی نقاط کشور و از کشورهای مختلف.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار