حمید مطهری گفت: مدیریت یک باشگاه تهمت نمیزند، علیه مربی و بازیکن خودش درکوچه و خیابان حرف نمیزند.
خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :
حمید مطهری مربی تیمپرسپولیسمعتقد است مدیریت یک باشگاه باید ترکیبی پویا از رفتار، گفتار، خِرد و توانایی را برای جلو بردن مجموعه خود داشته باشد اما متأسفانه درباشگاه پرسپولیس هیچ یک از این ویژگیها دیده نمیشود.
حمید مطهری دستیار یحیی گلمحمدی گفت:
یک مدیرموفق خودش را درکانون توجه و حواشی قرارنمی دهد و تلاش میند قدردان زیرمجموعه خود باشد. تیم یا گروهی که با کارسخت، فداکاری و ازخودگذشتگی به فینال لیگ قهرمانان رسیده باید مورد تقدیرقراربگیرد نه آن که به بدترین شیوه ممکن در کوچه و خیابان مورد نقد و اتهام قرار بگیرد.
حمید مطهری مربی پرسپولیس ضمن اشاره به فایل صوتی و تصویری منتشرشده از مهدی رسولپناه گفت:
قبل از هر چیز باید به مردم مازندران اشاره کنم. من افتخار مربیگری درنساجی را داشتم و در همان مدت دوستان خوبی در قائمشهر و این استان پیدا کردم. مردم مازندران شریف، زحمتکش، بیادعا و به شدت فوتبالی هستند. سرپرست باشگاه پرسپولیس مرتکب اشتباه بزرگی شد و باید ۱۰ بار دیگر هم عذرخواهی کند. از آن گذشته ایشان باید بداند پدر یک خانواده مشکلات خانوادهاش در کوچه و خیابان جار نمیزند. مدیر موفق و با تجربه باید حفاظت گفتار و مدیریت رفتار داشته باشد که متأسفانه فاقد آن نشان داده است. این ادبیات در شأن مدیریت باشگاه بزرگ پرسپولیس نیست.
حمید مطهری خاطرنشان کرد:
من نمیخواستم به این مسئله ورود کنم یا حرفی بزنم اما مشکلات و حواشی سایه بزرگی روی تیم انداخته و مربیان و بازیکنان پرسپولیس نمیتوانند روی کارخود تمرکز کنند ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار