گله بزرگی از ملخ ها به شهر کراچی پاکستان هجوم آوردند. سایر شهرهای پاکستان هم در معرض حمله این آفت قرار گرفته اند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار