حسن خرسند معاون خدمات فرودگاهی هما در حاشیه انجام ضد عفونی هواپیمای ایرباس ایران ایر با بیان اینکه طبق بخشنامه و دستور العمل های وزارت بهداشت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تمام قسمت های هواپیما به صورت کامل با مایع ضد عفونی استاندارد تعیین شده اتحادیه اروپا و یاتا انجام می شود.
سرخط اخبار