خسارت سیل زدگان چطور جبران می شود؟

روزنامه ایران دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۳۷

گروه اقتصادی: 35 هزار میلیارد تومان؛ خسارت سیل به 25 استان و بیش از 4 هزار و 400 روستا بوده است. برای جبران این خسارت ها از اولین روزهای وقوع سیل، سازمان های مختلفی پای کار آمدند. بر اساس اعلام بنیاد مسکن، به واحدهای مسکونی که در مناطق شهری صددرصد تخریب شده اند 50 میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت 15 ساله و 12 میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می شود.در مناطق روستایی هم به صاحبان واحدهای مسکونی که صددرصد تخریب شده اند 40 میلیون تومان تسهیلات و 10 میلیون تومان به صورت بلاعوض پرداخت می شود.همچنین به صاحبان این خانه ها چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی در روستایی برای خرید لوازم خانگی پنج میلیون تومان به صورت بلاعوض و 15 میلیون تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد. به جز جبران خسارت واحدهای مسکونی، پرداخت غرامت کشاورزان نیز از راه های مختلفی دنبال شده است.
پرداخت 65.5 میلیارد تومان غرامت سیل
روز گذشته صندوق بیمه کشاورزی خبر داد که تا کنون 65.5 میلیارد تومان غرامت سیل در 13 استان پرداخت شده است. محمدابراهیم حسن نژاد، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: «از پانزدهم فروردین ماه به کشاورزان خسارت دیده بر اثر سیل که زیر پوشش بیمه کشاورزی بودند، پس از تکمیل ارزیابی های این صندوق، غرامت پرداخت شد. در کل کشور تاکنون به 22 هزار و 534 مورد خسارت در بخش کشاورزی خسارت پرداخته ایم.» او ادامه داد: «153 مورد بیمه ای در بخش کشاورزی وجود دارد و پرداخت خسارت ها بر اساس میزان خسارت، ارزیابی ها و نوع محصولات صورت می گیرد.» بر اساس اطلاعات پایگاه اینترنتی وزارت جهاد کشاورزی تا کنون کشاورزان استان های گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، همدان، آذربایجان ...