رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران در یادداشتی با آسیب شناسی شکست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات دوره دوم شوراها نشان داد که همیشه باز بودن فضای انتخابات به پیروزی اصلاح طلبان منجر نمی شود.

- اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم ، محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در یادداشتی با عنوان «مردم سالاری، از دوم خرداد تا دوم اسفند» به آسیب شناسی شکست اصلاح طلبان در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته است. 
هاشمی در بخشی از یادداشت خود ضمن بیان دو نوع رویکرد اصلاح طلبانه در انتخابات اخیر مجلس یعنی رویکرد انفعالی و رویکرد فعالانه، در تحلیل رویکرد انفعالی طیفی از اصلاح طلبان تصریح کرده است: در تحلیل نخست، فرض شده بود که اصلاح طلبان با علم به ریزش بدنه اجتماعی و پایگاه رأی خود، از شرکت فعال در انتخابات خودداری کردند که تا حدی حفظ آبرو کنند. اما در رویکرد فعال، عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات، نوع دیگری از فعالیت سیاسی ارزیابی شده تا با عدم حضورشان، موجب کاهش مشارکت در انتخابات شده و به نوعی به حاکمیت پیام خود را از صندوق های رأی برسانند".
تحلیل قوچانی از میزان رأی اصلاح طلبان؛ از شکست پیروزی می سازیم
گزارش| جدال بر سر «میراث هاشمی»! چرا اصلاح طلبان از لیست انتخاباتی کارگزاران راضی نیستند؟
گزارش| ختمِ شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان با اعلام «نیامدن»!؛ چگونه کار تشکیلات عارف توسط رادیکال ها تمام شد؟
وی ادامه می دهد: "این که کدام رویکرد از صحت بیشتری برخوردار است، قابل سنجش دقیق نیست و چه بسا هر دو تا حدی از حقیقت بهره داشته باشد اما این وجیزه در این مقال به موضوعی دیگری می پردازد و آن حالات متفاوت مردم سالاری است. از این حالات متفاوت، می توان دوم خرداد 1376 را بهترین پیروزی و دوم اسفند 1381 را بدترین شکست انتخاباتی اصلاح طلبان طی دهه های گذشته در نظر ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری