ناصر اسدی سرپرست فرمانداری شهرستان شهرضا با همت نژاد ریاست دادگستری و رزاززاده دادستان شهرضا دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهرضا: ناصر اسدی سرپرست فرمانداری شهرضا به اتفاق معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری ، معاونت برنامه ریزی و توسعه فر مانداری، بخشدار بخش مرکزی و برخی کارشناسان فرمانداری با همت نژاد ریاست دادگستری و رزاززاده دادستان عمومی انقلاب شهرضا دیدار و گفت و گو کردند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار