ساختمان های بلاتکلیف

ایمنا پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۸
اسکلت های فلزی زنگ زده و زمین های گودبرداری شده یا ساختمان هایی که دیوارهای آن تا نیمه بالا آمده صحنه ای است که شاید هر روز در کوچه و محله های شهر با آن روبه هستیم، ساختمان های نیمه تمامی که رنگ و روی آن نشان می دهد که سال هاست به حال خود رها شده است.