شناسایی ژن های مرتبط با چپ دست بودن

برنا نیوز چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۴
وجود اختلاف ژنتیکی بین افراد راست دست و چپ دست از قبل تأیید شده بود؛ اما برای نخستین بار برخی از مکان های ژنی مرتبط با این صفات شناسایی شدند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ اگر از قیچی های طراحی شده برای افراد راست دست متنفر هستید، به چپ دستانی فکر کنید که در گذشته ای نه چندان دور مجبور بودند که با دست غیرغالب خود نوشتن را یاد بگیرند. خوشبختانه اکنون ما در جهانی روشن فکرتر زندگی می کنیم و مدتی است می دانیم که ژنتیک روی راست دست یا چپ دست بودن تأثیر دارد.
اکنون، برای نخستین بار، پژوهشگران در جمعیت عمومی مناطقی از ژنوم را شناسایی کرده اند که با این صفت مرتبط هستند. این مطالعه تحت هدایت گروهی از پژوهشگران دانشگاه آکسفورد انجام شد که ژنوم حدود ۴۰۰ هزار نفر را که اطلاعات آن ها در بیوبانک بریتانیا موجود بود، تجزیه و تحلیل کردند. گروه مورد مطالعه شامل ۳۸،۳۳۲ فرد چپ دست بود. طبق برآوردها، حدود ۹۰ درصد از جمعیت جهان راست دست هستند.
پژوهشگران چهار منطقه ی ژنتیکی مرتبط با راست دستی و چپ دستی را شناسایی کردند که سه مورد از آن مکان های ژنی مرتبط با ساخت پروتئین های درگیر در توسعه و ساختار مغز بودند. این پروتئین ها در تولید میکروتوبول هایی که بخشی از اسکلت سلولی درون سلول ها را تشکیل می دهند، مشارکت می کنند.
اسکن مغز حدود ده هزار نفر از افراد مورد مطالعه، نشان دهنده ی وجود ارتباطی بین واریانت های ژنتیکی مرتبط با چپ دستی و تفاوت در ساختار مغز بود. درواقع، پژوهشگران تفاوت هایی را در رشته های پروتئینی که بخش های مختلف ماده ی سفید مغز را به هم پیوند می زند، پیدا کردند. این بخش های مغز با توانایی های زبانی مرتبط هستند. دکتر ویبرگ، عضو شورای پژوهش های پزشکی دانشگاه آکسفورد که تجزیه و تحلیل ها را انجام داده است، می گوید:
ما متوجه شدیم که در شرکت کنندگان چپ دست، مناطق زبانی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار