مدیر حفاظت و بهره برداری منابع آب خراسان رضوی با اشاره به آمار پُر و مسلوب المنفعه شدن چاه های غیر مجاز در سال گذشته، گفت: در این مدت تعداد دو هزار و 92حلقه چاه غیر مجاز در استان پُر و مسلوب المنفعه شد.

غلامرضا ممدوحی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در مشهد، با اشاره به مشکلات اجرایی در سال گذشته، اظهار کرد: باوجود تمام مشکلات اجرایی در سال ۱۳۹۸ تعداد دو هزار و 92 حلقه چاه غیرمجاز در استان خراسان رضوی پُر و مسلوب المنفعه شد.
مدیر حفاظت و بهره برداری منابع آب خراسان رضوی ابراز کرد: با انسداد این چاه ها بیش از ۶۲ میلیون مترمکعب از برداشت منابع آب زیرزمینی جلوگیری شد.
وی ادامه داد: با همکاری کشاورزان و تشکل های کشاورزی حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب از اضافه برداشت ۲۲۱۲ حلقه از چاه های مجاز نیز کاسته شد.
مدیر حفاظت و بهره برداری منابع آب خراسان رضوی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از دو هزار و 300 دستگاه تابلو و مودم کنتورهای هوشمند چاه های کشاورزی برقی به روزرسانی شد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار