احمد عمارنه، مهندس عمران ۳۰ ساله، به همراه خانواده خود در روستای شمال غربی فارازین زندگی می کند، جایی که رژیم صهیونیستی اصرار دارد که باید هرگونه ساخت و ساز مسکونی بدون مجوز را خراب کند که زندگی این خانواده غار نشین تهدیدی جدید برایشان رقم خورده است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار