کاووس همتیان پور هنرمند شیرازی ضایعات فلزات را از گوشه و کنار شهر، جمع آوری می کند و با الهام از طبیعت، فلزات دور ریز را به شکلی زیبا و هنرمندانه کنار هم می نشاند تا گویی به آن ها جانی دوباره داده و تندیسی شوند برای خیابان ها و خانه ها.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار