با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور از روز یکم آذرماه، محدودیت های جدید برای مقابله با این ویروس در سراسر کشور ازجمله استان سمنان در حال اجراست. اگرچه ۹ ماه از روزهای آغازین شیوع کرونا گذشته و روش های مختلفی برای جلوگیری از همه گیری این ویروس اجرا شده؛ اما این روش ها آن طور که باید کارساز نبوده و مسؤولان به فکر این افتاده اند تا با اعمال محدودیت های تردد، مانع از گسترش این ویروس شوند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار