مدیر مؤسسه قرآنی نورالثقلین با بیان این که آموزش های مجازی قرآن مستلزم داشتن زیرساخت ها و اینترنت رایگان است، اظهار کرد: آموزش در فضای مجازی آموزشی ناقص است و فقط در حد رفع اشکال خوب است.

مهتاب سیاه تیری، مدیر مسئول مؤسسه قرآنی نورالثقلین الیگودرز، در گفت وگو با ایکنا از لرستان، با اشاره به مشکلات مؤسسات قرآنی استان در ابعاد مختلف اظهار کرد: در شرایط شیوع کرونا کاهش قرآن آموزان، کاهش حمایت های مالی و سنگینی بار اجاره بهای مؤسسات قرآنی مهم ترین مشکلات دامن گیر مؤسسات قرآنی در دوران کرونا است.
وی با ذکر این مطلب که هیچ چیز جای آموزش حضوری قرآن را نمی گیرد، ادامه داد: برگزاری کلاس های مجازی مستلزم داشتن زیرساخت ها و آمادگی های لازم مطابق با شرایط تدریس مجازی است این در حالی است که باید اینترنت رایگان در اختیار تمام قرآن آموزان قرار بگیرد.
سیاه تیری با بیان این که در حوزه آموزش قرآن هیچ نوع آموزشی جای آموزش حضوری قرآن را نمی گیرد، افزود: آگاه نبودن دانش آموزان و مربیان به نحوه و شیوه آموزش مجازی همچنین فراهم نبودن زیرساخت ها اثربخشی کلاس های مجازی قرآن را کم می کند این در حالی است که آموزش مجازی آموزشی ناقص بوده و فقط در حد رفع اشکال قرآن آموزان می تواند اثرگذار باشد.
مدیر مؤسسه قرآنی نورالثقلین الیگودرز با بیان این که قبل از دوران کرونا نیز شرایط مالی سختی بر مؤسسات قرآنی حاکم بود، تصریح کرد: کاهش قرآن آموزان و فعالیت های مؤسسات قرآنی تنها به کرونا برنمی گردد چراکه قبل از کرونا نیز شاهد سنگینی بار مالی مؤسسات قرآنی بودیم این در حالی است که متولیان قرآن به نقش نظارتی خود عمل کرده اما نقش حمایتی و مشوقانه از مؤسسات قرآنی ندارند.
توزیع اعتبارات قرآنی بر مبنای فعالیت باشد
وی با ذکر این مطلب که هیچ کدام از موسسات قرآنی استان لرستان دارای ساختمان شخصی نیستند، ادامه داد: تمام مؤسسات قرآنی استان لرستان به صورت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار