احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان در جریان سفر به زرآباد دو طرح عمرانی را کلنگ زنی و افتتاح کرد.

سرخط اخبار