کاروان خدام آستان قدس رضوی سه شنبه در هفتمین روز از دهه معنوی کرامت ، با حضور در غیزانیه با مردم روستای نزهه دیدار کردند .
عناوین مهم خبری