اورژانس هوایی همدان از مرداد ماه سال ۱۳۹۳ راه اندازی شده وتا ۲۰ ماموریت اورژانسی انجام میدهد.سه نفر گروه پرواز و دونفرگروه پزشکی در این پروازها حضور دارند.ماموریت اورژانس هوایی خدمت رسانی و انجام فوریتهای پزشکی در مناطق صعب العبور ومناطق دورافتاده برای کم کردن زمان انتقال بیماران و مصدومین به مراکز پزشکی است.مصدومین تصادفات ، بیماران قلبی ، مادران باردار و انتقالات مربوط به پیوند اعضا از ماموریتهای این گروه است.
سرخط اخبار