زیست فناوری به عنوان پاک ترین فناوری می تواند نقش مؤثری در اقتصاد کشورها داشته باشد، کشور ما نیز با پیشرفت در این حوزه جایگاه خوبی از نظر تولید محصول و مقاله در بین رقبا کسب کرده و مسؤولان برای رشد اقتصاد زیستی برنامه ریزی کرده اند.

گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس؛  زیست فناوری به عنوان پاک ترین فناوری به هر نوع کنش هوشمندانه بشر در آفرینش، بهبود و عرضه فراورده های گوناگون با استفاده از جانداران گفته می شود که این فناوری در دنیای امروز به عنوان اقتصادی ترین فناوری نیز به شمار می رود.
* آغاز زیست فناوری در جهان و ایران
زیست فناوری از نظر تاریخی قدمتی کهن (پیش از میلاد) دارد، اما بشر بی آنکه بداند این پدیده چیست از میکروارگانیسم ها برای بهبود زندگی خود بهره می برد، مثلا شیر را به ماست و قند را به الکل تبدیل یا از مخمر در فرآیندهای تخمیری استفاده می کرد. 
بهتر است بدانیم زیست فناوری نخستین بار در سال ۱۹۱۹ از سوی «کارل ارکی» به مفهوم کاربرد دانش های پزشکی و زیستی و اثر مقابل آن در فناوری های ساخت بشر به کار برده شد.
با کشف لویی پاستور علمی تحت عنوان میکروب شناسی در این حوزه ایجاد شد و با کشف پنی سیلین در زمان جنگ جهانی دوم این علم وارد حوزه مهندسی شد.
پس از مشخص شدن ساختمان دی ان ای توسط واتسون و کریک و پیشرفت مهندسی ژنتیک در سال ۱۹۷۰ میلادی بشر قادر به دستکاری ژنتیکی شد.
در ایران نیز حدود ۳۰ سال از عمر این فناوری جدید می گذرد و مسؤولان کشور ما هم سرمایه گذاری هایی را برای تربیت نیروی انسانی در این حوزه و ایجاد چند مرکز تحقیقاتی انجام داده اند به طور مثال مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و انستیتو پاستور از موسسات قدیمی فعال کشور در حوزه زیست فناوری هستند.
پس از به نتیجه رسیدن فعالیت های انجام شده، سند تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری ذیل زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اسفندماه سال ۹۰ از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی ...

سرخط اخبار