«احقاق الحق»؛ اثر بی بدیل نورالله شوشتری در دفاع از حقانیت امیرمؤمنان(ع)

ایکنا دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۶:۰
گروه معارف قاضی نورالله کتاب «احقاق الحق و ازهاق الباطل» را در دفاع از حقانیت حضرت امیرالمؤمنین(ع) نوشت و سرانجام به جهت تألیف این کتاب از سوی نواصب به شهادت رسید.

یکی از آثار درخشان علمای خوزستان در حوزه دفاع از امامت و حقانیت حضرت امیرمؤمنان(ع)، کتابی به نام «احقاق الحق و ازهاق الباطل» از قاضی سید نورالله شوشتری است.
سید نورالله شوشتری در سال 956 هجری قمری در شوشتر به دنیا آمد. نخستین استاد وی، پدرش «میرسید شریف» از علمای برجسته زمان خودش بود. سید نورالله در 23 سالگی برای تکمیل دانش و تهذیب نفس از زادگاهش رهسپار مشهد مقدس شد و در آنجا به مدت 12 سال به مطالعه علوم دینی پرداخت و در سال 992 به هندوستان سفر کرد.
برخی علت هجرت سید نورالله را تبلیغ و ترویج شیعه دانسته و معتقدند او نخستین کسی است که آشکارا شیعه را در هند تبلیغ کرد. او در هند شهرت زیادی پیدا کرد و از سوی دربار اکبرشاه مناصبی مثل صدارت و قضاوت را دریافت کرد.
این دانشمند بزرگ خوزستانی سرانجام در 63 سالگی در شهر آگرا در هند به شهادت رسید. به گفته برخی دلیل شهادت قاضی نورالله شوشتری تألیف کتاب «احقاق الحق و ازهاق الباطل» است.
ابراهیم عرب پور، از پژوهشگران بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی در گفت وگو با ایکنا از خوزستان، درباره کتاب «احقاق الحق و ازهاق الباطل» قاضی نورالله شوشتری در ابتدا به بیان تاریخچه ای از این کتاب پرداخت و گفت: نخست علامه حلی در حدود سال 715 قمری کتابی تحت عنوان «نهج الحق و کشف الصدق» را به رشته تحریر درآورد و این کتاب را به سلطان محمد خدابنده تقدیم کرد. این کتاب در حقیقت در اثبات اصول و فروع مذهب حق جعفری بود. شکل گیری این اثر یک زمینه ای داشت؛ قبل از اینکه علامه این کتاب را تحریر کند، مجلسی در محضر سلطان مذکور برگزار می شود و مرحوم علامه می تواند در محضر بزرگان مذاهب اربعه اهل سنت، ...

سرخط اخبار