اعتمادآنلاین| معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با بیان اینکه دوران نصب تابلوی «ساحل اختصاصی است؛ ورود ممنوع» در سواحل کشور به سر آمده است، گفت: تصرفات ساحلی غیرقانونی را در شمال کشور شناسایی کرده ایم.
بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور که در راس هیاتی به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای اولویت های سی گانه اقتصادی وزارت کشور در سال جاری و بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان گلستان به گرگان سفر کرده است وضعیت تصرف سواحل در جنوب و شمال کشور را تشریح کرد.
دین پرست درباره دستگاه هایی که به موجب قانون و برای ارائه خدمت در سواحل مستقر هستند خاطرنشان کرد: مستندات قانونی استقرار این دستگاه ها در سواحل درخواست شده و این مستندات در حال بررسی است.
معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به اینکه برخی از دستگاه ها در پیگیری های قانونی به عمل آمده از تصرفات موجود در سواحل رفع تصرف نموده و سواحل را تخلیه کرده اند از سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان یکی از دستگاه های پیشرو در این زمینه نام برد.
وی در عین حال افزود با وجود همکاری مثبت برخی از دستگاه ها، متأسفانه تعداد دیگری از دستگاهها با ارائه بهانه های واهی فعلاً از اجرای قانون سرباز زده اند که پیگیری های وزارت کشور در این خصوص تا حصول نتیجه قانونی نهایی و ازادسازی تصرفات غیرقانونی، بی وقفه و بدون تبعیض ادامه خواهد یافت.
معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: دوران نصب تابلوی «ساحل اختصاصی است، ورود ممنوع» در سواحل کشور به سر آمده است و تصرفات ساحلی غیرقانونی را در شمال کشور شناسایی کرده ایم که شامل 180 کیلومتر از890 کیلومتر از کل نوار ساحلی ...

سرخط اخبار