تلافی

روزنامه ایران پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۷

باز هم فیلتر اینستاگرام. این بار این بحث را حسین الله کرم رئیس شورای هماهنگی حزب الله در پاسخ به بسته شدن صفحات سایت مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه و تعدادی از سرداران سپاه مطرح کرده است. او دیروز گفت: «وقت فیلتر اینستاگرام رسیده است.».
البته معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور هم دیروز گفت: «اگر راهی بجز فیلترینگ باقی مانده اعلام کنند و دولت به آن ورود کند و بر آن اعمال حاکمیت شود اما اگر راهی باقی نمانده، چاره ای جز فیلتر شدن اینستاگرام نیست.»
بحث فیلترینگ صفحات این افراد حسابی در فضای مجازی داغ بود و با این حرف ها درباره فیلتر شدن اینستاگرام خیلی ها به این بخش از ماجرا پرداختند. کسانی بودند که حرف الله کرم را تأیید می کردند و با او موافق بودند اما مخالفان هم کم نبودند: سپنتا جوهری: «نوبت به افراطیون رسید! حسین الله کرم در واکنش به مسدود شدن حساب کاربری سردار سلیمانی و سپاه پاسداران در اینستاگرام گفت: وقت فیلتر اینستاگرام فرارسیده است.
 پی.جی: «الله کرم، رئیس انصار حزب الله، در واکنش به مسدود شدن حساب کاربری سردار سلیمانی و سپاه پاسداران در اینستاگرام گفت: «وقت فیلتر اینستاگرام فرارسیده است.» تا حالا خوب بود که»، امیر تنها: «فشار امریکا بر اینستاگرام برای مسدودسازی صفحات مسئولین، با هدف ویژه انجام می شود. می خواهند با عکس العمل احتمالی مسئولین ایران، فضای عمومی مردم را علیه سپاه تغییر دهند. اظهارنظرهای برخی در مورد لزوم فیلتر اینستا می تواند از جنبه نفوذ شود»، اف. خو: «انتقام از مردم یا ترامپ؟! حسین الله کرم در واکنش به مسدود شدن حساب کاربری سردار سلیمانی و سپاه پاسداران در اینستاگرام گفت: وقت فیلتر اینستاگرام ...