فرماندار شهرستان آران و بیدگل گفت: در این شهرستان بیش از 14 هزار نفر در دولت تدبیر و امید آموزش مهارتی دیده اند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آران و بیدگل، دکتر اسماعیل بایبوردی فرماندار شهرستان آران و بیدگل در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان بر تدوین سند نیازهای مهارتی جوانان این شهرستان تاکید کرد و گفت: گردآوری نیازمندی های مهارتی و آموزش جوانان جویای کار در شهرستان آران و بیدگل می تواند در ایجاد کسب و کارهای نوین و اشتغال زایی بسیار مفید باشد.
وی مهارت های فنی و حرفه ای را در حکم ابزاری چند منظوره برای رسیدن به اشتغال و کارآفرینی جوانان شهرستان آران و بیدگل نام برد و افزود: مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان می تواند با اجرای 12 درصد از 5000 مهارت های مصوب خویش در طول یک سال می تواند زمینه های اشتغال زایی جوانان شهرستان آران و بیدگل را فراهم کند.
وی مهندسی معکوس ماشین آلات و قطعات فرش ماشینی را طرحی نوین برای رفع نیاز صاحبان صنایع شهرستان آران و بیدگل به این گونه از ماشین آلات در آینده نام برد و افزود: تشکیل اتاق فکر و هیئت های اندیشه ورز در ایجاد مهارت آفرینی جوانان این شهرستان مهم و تاثیرگذار است.
فرماندار شهرستان آران و بیدگل بر ضرورت حمایت حداکثری از تولیدکندگان فرش ماشینی و صاحبان صنایع در این شهرستان به منظور جلوگیری از ورشکشتگی مالی آنان تاکید و خاطرنشان کرد: باید سرمایه گذاران را به عنوان قهرمانان ملی ببینیم زیرا در این شرایط سخت به اشتغال و رونق تولید کمک می کنند و ما نیز باید به دنبال تسهیل امور آنها باشیم .
وی سیاست های رفع موانع تولید و تسهیل در توسعه بنگاههای اقتصادی در شهرستان آران و بیدگل را از وظایف اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این شهرستان عنوان کرد و گفت: برنامه های ...

سرخط اخبار