با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در تهران و کنترل ورودی و خروجی های شهر اثرات آن را میتوان در ناوگان عمومی شهر نیز مشاهده نمود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار